GRETHE FÄRNLÖF        krukmakare  

 

          start      l      keramiken      l     krukmakeriet      l      butiken     l     om    l      aktuellt      l     webbdesign     l      kontakt 
 
       
 
  
    LERANS VÄG FRÅN NATURLIG FORM I MARKEN TILL
     FÄRDIGA PRODUKTER ÄR EN LÅNG OCH FASCINERANDE RESA.


 

                                                         Grethe Färnlöf   -  Hellvi Stora Ire 423  -  62450 Lärbro   -   mobil  (+46) 70 - 4025586  -   grethe@farnlof.com  -  www.farnlof.com